Referenčni objekti2018-09-06T20:52:54+00:00

Referenčni objekti

NAŠI NEKATERI REFERENČNI OBJEKTI NA PODROČJU GORENJSKE REGIJE

·  dom starješih občanov Srednja vas pri Bohinju,

· dom dr. Janka Benedika Radovljica

· Čebelarski center Radovljica

· zadruga Radovljica

· Zdravstveni dom Kropa

· Gorenjski tisk Kranj

· Pošta Radovljica

· Psihiatrična bolnišnica Begunje

· Občina Gorje

· Pošta Gorje

· Čistilna naprava Zarica Kranj

· Komunala Kranj

· Vrtec Cerklje na Gor.

· Gasilski dom Cerklje na Gor.

· OŠ Cerklje,

· OŠ Zalog

· Petrovčeva domačija Cerklje

· Habjan Transport

· Sokolski dom Škofja Loka

· Rudarski muzej Todraž

· Zadruga Poljane pri Škofji Loki

· Oskrbovana stanovanja Planina Kranj

· Kvibo Tržič

· Čistilna naprava Tržič

· Spar Jesenice

· Telovadnica Žabnica, Besnica, Goriče

· Bolnišnica Golnik

· Komunalna baza Tabre Kranjska gora

· Elmont Bled

· Avtohiša Jenko Praprotna Polica

· Avto Detr Mengeš

· Vrtec Mengeš

· Bolnišnica Glonik

· Kamnoseštvo Jerič Struževo

· Alples Železniki

· Interexport Komenda

· Hotel Lek Kranjska gora

· Peks Škofja Loka

· Osnovna šola Jesenice

· Kostnica v centru Kranja

Podjetje trenutno deluje večinoma na področju celotne Slovenije,

izvaja pa tudi dela po Evropi od Avstrije,

Nizozemske, Anglije, Irske, Hrvaške,…

INFORMACIJE

info@oblak-alu.si

TAJNIŠTVO

04/204-12-93

vesna@oblak-alu.si

KOMERCIALA

041/72-16-17

komerciala@oblak-alu.si